O projektu

Úvod > O projektu > O projektu

Název veřejné zakázky

I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920

Název zadavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Místo plnění

k.ú. Náchod, Náchod, Česká republika

Zhotovitel

Společnost Náchod EUROVIA + STRABAG

Doba výstavby

Červenec 2016 – Listopad 2017
(po dobu zimních měsíců 12/2016 – 03/2017 budou práce přerušeny)

Cena

132 milionu korun bez DPH