Průtah Náchodem má za sebou první měsíc oprav

Úvod > O projektu > Aktuality > Průtah Náchodem má za sebou první měsíc oprav

Uplynul měsíc od zahájení stavebních prací na opravě průtahu Náchodem a už dnes stavbaři přes veškerá úskalí, která stavbu provázejí, dohnali téměř desetidenní skluz v začátku oprav.

I nadále probíhají souběžně stavební práce na úseku od okružní křižovatky „Slávie“ na výjezd z města směrem na Hradec Králové a na úseku v Bělovsi u firmy Ametek.

Ze zmíněných úskalí se stavbaři museli vypořádat především s havarijním stavem teplovodu a v posledních dnech i s velkou nepřízní počasí. „Přesto práce plynule pokračují a vše probíhá dle předem stanoveného harmonogramu,“ potvrdil stavbyvedoucí Karel Kuter.

V minulém týdnu probíhaly v úseku ve Starém Městě přípravy jednotlivých vrstev komunikace na cementovou zálivku po provedených opravách sítí, vybourání chodníků a výměny vpustí. V kratším úseku v Bělovsi už se chýlí ke konci oprava jedné poloviny vozovky, kde je již položen asfalt a od středy 3. května dojde k převedení dopravy na dokončenou pravou stranu komunikace. Stavební práce v tomto úseku tedy budou pokračovat na levé straně komunikace (ve směru do Polska) a rekonstrukcí přilehlých chodníků.

Fotogalerie