O projektu

Úvod > O projektu

Termín zahájení rekonstrukce je stanoven

K dnešnímu dni vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bude pondělí 27.03.2017, kdy budou v průběhu dne osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.03.2017 bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu vozovky. Žádáme tímto cestující mířící z města či do Náchoda o velkou trpělivost, neboť ze zkušenosti z minulých stavebních akcí jsou první dny nejnáročnějšími a nejkomplikovanějšími z pohledu dopravní obslužnosti města.

O projektu

Název veřejné zakázky I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920 Název zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové Místo plnění k.ú. Náchod, Náchod, Česká repu