Důležité upozornění pro řidiče a obyvatele! Uzavírky křižovatek 1.-10. 7. 2017!

Úvod > Informace pro veřejnost > Informace pro řidiče > Důležité upozornění pro řidiče a obyvatele! Uzavírky křižovatek 1.-10. 7. 2017!

V souvislosti s postupem stavebních prací při opravě průtahu Náchoda, dojde už začátkem letních prázdnin k pokládce asfaltobetonu na silnici I/33 v právě opravovaném úseku.

Tyto práce si bohužel vyžádají další dopravní opatření, která povedou k omezení provozu.

 

V období od 1. do 10. 7. 2017 dojde k úplné uzavírce silnice v ulici Jugoslávská (u Bartoně) a místní komunikace ulice Bílkova (u mlýna) v Náchodě, vždy v prostoru křižovatek se silnicí I/33 ulice Pražská.

Přístup do místní části Bražec bude po tuto dobu ze silnice I/14 v prostoru křižovatky mezi obcemi Náchoda a Vrchoviny.

Linkové autobusy budou využívat místních komunikací - ulice Za Přádelnou a Nemastova (vyznačeno v přiložené situaci zelenou barvou), kde se vrátí zpět na silnici I/33, ulice Českoskalická. V současné době zde provádí místní dopravu ze sídliště Branka firma CDS s. r. o. Náchod.

Autobusová zastávka, která je v současné době dočasně umístěna v ulici Bílkova (u mlýna), bude opět přemístěna na silnici I/33, ulice Českoskalická (před Bartoně) do uzavřeného pravého jízdního pruhu.

K postupným krátkodobějším uzavírkám dojde i u dalších křižovatek v opravovaném úseku (křižovatka s ul. Bratří Čapků, vjezdy na parkoviště k plaveckému bazénu a křižovatka s ul. Na Hamrech).

Prosíme, sledujte pečlivě dopravní značení!

Fotogalerie