Informace pro řidiče

Úvod > Informace pro veřejnost > Informace pro řidiče
20170327_090256_1.jpg

První dny rekonstrukce bez výraznějších problémů

První dny po znovuzahájení prací na rekonstrukci páteřní komunikace Náchoda se obešly bez výraznějších komplikací v dopravě. Podařilo se to jak díky ohleduplnosti řidičů projíždějících městem, tak aktivnímu přístupu Policie ČR, která nekompromisně penalizovala řidiče nerespektující dopravní nařízení. Značení navigující řidiče na objízdné trasy samotné, tak následně po objízdných trasách, rovněž plní bezezbytku svůj účel. Z pohledu postupu stavby dojde po ukončení odstranění stávajícího živičného krytu silnice k zahájení bouracích prací konstrukčních vrstev vozovky a chodníků k nim přiléhajících. Tyto práce budou probíhat parciálně po několik dalších týdnů.

pn_2016_12_01_04.jpg

I/33 Náchod- rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků, II.etapa

8. 3. 2017

V letošním roce bude pokračovat stavební akce „I/33 Náchod- rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků, II.etapa“ v rámci které je modernizována páteřní komunikace Náchoda od křižovatky ulic Českoskalická a Dobenínská až po vjezd do areálu