Informace o změnách v autobusové dopravě při uzavírce v Náchodě

Úvod > Informace pro veřejnost > Informace pro cestující

Autobusy ve směru od Nového Města n. M. a Jaroměře

Autobusy ve směru od Jaroměře a Nového Města nad Metují pojedou po své standardní trase. Pouze zastávka Náchod, Staré Město, rozc. bude přemístěna do ulice Bílkova před mlýn, kam autobusy přijedou blokově ulicemi Jugoslávská, Myslbekova. Zastávka Náchod, Hamra (obsluhují jen linky 000158, 645121, 640335) je sloučena se zastávkou Náchod, Staré Město, rozc.

Autobusy ve směru z autobusového nádraží na Nové Město n.m. a Jaroměř

Ve směru z autobusového nádraží pojedou autobusy přes zastávku Náchod, okresní úřad dále k okružní křižovatce „Slávie“, kde odbočí vpravo a do Starého Města pojedou ulicí Mlýnská, Riegrova, Komenského a Českoskalická. Na stávající zastávce Náchod, hřbitov bude umístěna náhradní zastávka za Náchod, Staré Město, rozc. Zastávka Náchod, Hamra (obsluhují jen linky 000158, 645121, 640335) je přemístěna na místo zastávky Náchod, Komenského.