Termín zahájení rekonstrukce je stanoven

Termín zahájení rekonstrukce je stanoven

dnešnímu dni vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě.

Rekonstrukce průtahu Náchoda začala

Rekonstrukce průtahu Náchoda začala

V pondělí 18. července 2016 započala finální fáze modernizace průtahu Náchoda. Do konce roku 2016 by měly být dokončeny práce v meziprostoru okružních křižovatek U Slávie a Čedoku, a ulice Pražské od Čedoku ke křižovatce ulic Běloveská a 1. máje.

Průtah Náchoda před rekonstrukcí

Průtah Náchoda před rekonstrukcí

Podoba Pražské ulice před začátkem rekonstrukce.

Rekonstrukce průtahu Náchoda

Rekonstrukce průtahu Náchoda

Práce jsou rozděleny do čtyř etap, v loňském roce byly realizovány první dvě části. Ředitelství silnic a dálnic, Správa Hradec Králové, opravilo úsek od okružní křižovatky (OK) u Slávie po OK Čedok a úsek ve směru k polským hranicím po supermarket Penny. Souběžně s touto investicí státu město Náchod opravilo přilehlé chodníky, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu.

V letošním roce budou dokončeny zbývající části mezinárodní komunikace, tj. úsek od ulice U Cihelny až po okružní křižovatku u Slávie, a dále bude finalizován úsek od supermarketu Penny až po vjezd do společnosti Ametek.